Thục Vào Lồn Em Đồng Nghiệp Không Mặc Đồ Lót

 

Cũng do bộ ngực không có cái áo lót nào mặc cho nó vừa. Thế nên em rất hay không mặc áo lót đi làm vì ngực rất to. Một phần cũng là em muốn gạ tình mấy anh đồng nghiệp của mình. Thế nên khi đó đã có một anh đồng nghiệp muốn làm tình với em. May mắn cho em khi hôm đó lại chỉ có hai người ở đó tăng ca. Thế nên anh ta đã chủ động gạ gẫm em làm tình với mình. Tuy mồm thì không đồng ý, nhưng cũng kệ anh ta xoa bót cặp vú đó của mình. Tất nhiên sau đó hai người họ đã làm tình với nhau rồi. Bởi cả hai người họ cũng rất muốn được làm tình với 1 ái đó. Thế nên cứ mỗi khi tăng ca, hai người họ lại làm tình với nhau mỗi khi tăng ca.